Logopedie

Logopedie is de behandeling van leerstoornissen alsook communicatiestoornissen met betrekking tot taal, articulatie, stem, gehoor en slikken.

Home » Logopedie

Kinderteam wordt Zorgcirkel

De therapeuten van het kinderteam (logopedie – ergotherapie – kinderpsychologie – huiswerkbegeleiding – audiologie) werken vanaf nu onder de naam de ‘Zorgcirkel’.  Dat is betekenisvoller dan kinderteam.  De Zorgcirkel staat voor: altijd denken en handelen vanuit de behoefte van het kind (staat centraal), omarmen van veranderingen die hieraan bijdragen en samen met de cirkel van vertrouwde mensen in hun omgeving.

Aanmelding

OPGELET AANMELDSTOP: Wij hebben momenteel een aanmeldstop voor kinderen voor alle disciplines (logopedie, ergotherapie, psychologie).

Voor een eerste aanmelding logopedie vragen wij u het aanmeldformulier in te vullen.

Bij een nieuwe aanmelding plannen we allereerst een intakegesprek. Dit gesprek gaat door op de praktijk, zonder kinderen en liefst zijn beide ouders aanwezig. Er wordt dan een gezamenlijke inschatting gemaakt van de situatie in het gezin, op school en in de omgeving rond het aangemelde kind of de aangemelde jongere. De schoolse factoren, sociaal-emotionele factoren, de werkhouding, motorische ontwikkeling, taal- en spraakontwikkeling, interessegebieden, sterktes, krachten en hulpbronnen binnen het gezin worden in kaart gebracht. We maken concrete afspraken en geven informatie over de werking van de praktijk. Het is belangrijk dat we in een eerste gesprek de hulpvraag en de verwachtingen helder krijgen. Afhankelijk van de aanmeldingsklacht is het tarief voor het eerste gesprek 90 euro tot 180 euro, inclusief administratie en teamoverleg. Dit bedrag kan niet worden terugbetaald.

Meenemen: kleefbriefjes van de mutualiteit 

 

Onderzoek en therapie

Het logopedisch onderzoek bij het kind gaat steeds door zonder aanwezigheid van ouders. Het onderzoek vindt altijd plaats op de praktijk.  Terugbetaling en voorwaarden zijn afhankelijk van de mutualiteit waarbij u lid bent.  Wij informeren u graag. Voor terugbetaling van het onderzoek is altijd een voorschrift van de kinderarts of NKO-arts nodig.

Naast het logopedisch onderzoek raden wij in sommige gevallen ook aan een audiologische screening te laten uitvoeren.  We willen voor het starten van een behandeling een gehoorbeperking uitsluiten alsook een beeld krijgen van de auditieve verwerking.  Hiervoor worden naast testen bij het kind, ook vragenlijsten gebruikt die door de ouders en/of leerkracht moet worden ingevuld.  Als de auditieve verwerking moeizaam verloopt, geven we adviezen voor thuis en op school en houden we hier rekening mee bij het opstellen van een logopedisch behandelingsplan.

Soms is een intelligentiebepaling of een motorische screening nodig om de sterktes en zwaktes van het kind in kaart te brengen. Dit kan ons helpen bij het opzetten van een efficiënte therapie. Een intelligentiebelang is soms vereist om terugbetaling te kunnen krijgen.

Nadat de voorschriften voor het onderzoek en therapie uitgeschreven werden door een NKO-arts of kinderarts, kunnen wij de aanvraag voor terugbetaling van de mutualiteit voor u in orde brengen en starten wij met therapie. Ouders mogen de therapie bijwonen!  Wij opteren om zoveel mogelijk te werken met een vast uurrooster. Deze wordt jaarlijks op 1 september herzien. In uitzonderlijke gevallen werken wij met wekelijkse afspraken.  In overleg kan een afspraak natuurlijk verplaatst worden naar een ander tijdstip.  We houden u eraan dat elke afspraak een begin- en einduur heeft (zittingen van 30’ of 60’). Gelieve hiermee rekening te houden indien u een overleg wenst. We vragen u om, indien mogelijk, 1 dag op voorhand af te bellen. Indien een afspraak niet tijdig door u geannuleerd werd, wordt deze afspraak aangerekend.

 

Talentgedreven werken

Kinderen die worden aangemeld op onze praktijk, komen met een probleem. Het is dan soms een valkuil om teveel te focussen op dat probleem. Door te zoeken naar talenten wordt alles in een bredere context bekeken, wat ons een ruimer en correcter beeld geeft over het kind. We kunnen onze therapie dan ook aanpassen aan de noden van elk kind. Niet enkel op leervlak, maar ook op persoonlijk vlak.

In het kader hiervan volgden Nancy en Ellen de tweedaagse cursus ‘Talentgedreven werken met kinderen’. Zoals de naam het zelf zegt, wordt hierbij op zoek gegaan naar de talenten van elk kind – of volwassene! We werken met verschillende werkvormen in de zoektocht naar talenten.

Een van deze werkvormen is het ‘Talenteninterview’. Bij deze werkvorm mag het kind vertellen wat hij heel erg leuk vindt, wat hij goed kan of belangrijk vindt, waar hij blij van wordt, … Alles wordt genoteerd en kan later worden aangevuld. Je ziet meteen ogen met pretlichtjes! Dit werkt bevorderend voor de band tussen kind en therapeut. Tijdens de therapie wordt het talenteninterview regelmatig weer op tafel gelegd en aangevuld. Het straalt een positief gevoel uit.

Een andere werkvorm is ‘Hier ben ik niet zo goed in! En zo ga ik het doen!’. Hierbij kan het kind aangeven wat hij moeilijk vindt. Samen kan je op zoek gaan naar een manier om dit stapsgewijs aan te pakken. Kinderen merken dan vaak dat ze er niet alleen voor staan. Ze rekenen op hulp.

Ondertussen passen alle collega’s deze aanpak toe en we merken dat het werkt!