Aanmelding

  • Geef kort weer voor welke problematiek u deze aanmelding invult, vb. stemproblemen, moeilijkheden met lezen/schrijven, taalproblemen, oorsuizen, overgevoeligheid voor lawaai, spraakverstaan in rumoer, fijne motoriek, ...
  • U kan hier invullen door wie u doorgestuurd bent, vb. CLB, leerkracht, NKO-arts, huisarts, ...

Psychologie

Psychologie is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven, zoals kennen, voelen en streven, en het gedrag van mensen.

Home » Psychologie

Tijdens het eerste gesprek worden de klachten en de verwachtingen besproken. Samen verkennen we welke ondersteuning u nodig heeft. Aan de hand van deze gegevens wordt een therapieplan voorgesteld. Hoe lang een therapie duurt is moeilijk te voorspellen. Dit is afhankelijk van de klachten en de persoon zelf.

Het tarief bedraagt 60 euro per contact. Een sessie duurt 50 minuten. Bij verschillende ziekenfondsen is er een beperkte terugbetaling mogelijk voor therapie bij kinderen en jongeren verstrekt door een erkend klinisch psycholoog. Indien u meer informatie wenst over de psychologische begeleiding kan u steeds contact opnemen met Hoorzorg Van Looveren.