Aanmelding

  • Geef kort weer voor welke problematiek u deze aanmelding invult, vb. stemproblemen, moeilijkheden met lezen/schrijven, taalproblemen, oorsuizen, overgevoeligheid voor lawaai, spraakverstaan in rumoer, fijne motoriek, ...
  • U kan hier invullen door wie u doorgestuurd bent, vb. CLB, leerkracht, NKO-arts, huisarts, ...

Relaxatie

Relaxatie is je lichaam en geest tot ontspanning brengen.

Home » Relaxatie

Algemeen

Relaxatie is een natuurlijk gegeven als je in balans bent. Wanneer er teveel spanningen of stress aanwezig zijn, voel je de nood aan ontspanning.  Het is dan precies niet meer zo vanzelfsprekend om rust te vinden.  Ontspanning is dan een oplossing om lichaam en geest tot rust te brengen.  Relaxatie is het ontladen van tijdelijke overprikkeling.

Relaxatie is nodig indien men niet wil dat de boog altijd gespannen staat.

Ontspanning voor jou, je kind of gewoon samen!