Typcursus: Typ Tien

Sinds september 2015 worden op de praktijk te Borsbeek cursussen gegeven om blind te leren typen. Deze lessen worden gegeven door onze collega Ellen. De cursus omvat 10 lessen. Na 5 lessen zijn alle letters gekend. Dan volgen 4 lessen om moeilijkheden te herhalen en nog nieuwe vaardigheden aan te brengen (bv. het gebruik van […]

Home » Logopedie » Typcursus: Typ Tien

Sinds september 2015 worden op de praktijk te Borsbeek cursussen gegeven om blind te leren typen. Deze lessen worden gegeven door onze collega Ellen.

De cursus omvat 10 lessen. Na 5 lessen zijn alle letters gekend. Dan volgen 4 lessen om moeilijkheden te herhalen en nog nieuwe vaardigheden aan te brengen (bv. het gebruik van hoofdletters, speciale toetsen, …). De laatste les volgt een toets en een diploma-uitreiking.

De aanpak van Typ Tien is uniek. Meerdere leerkanalen (visueel, auditief, geheugen, tactiel, …) worden tegelijkertijd ingeschakeld zonder de nadruk te leggen op snelheid en tempo. Zo wordt elke letter gekoppeld aan een woord. Deze woorden worden gekoppeld aan prenten, onthoudtekstjes, een kleur en de positie op het toetsenbord. (Vb. ‘R’ staat voor Roofvogel, die vliegt op de bovenste rij, getypt door de groene wijsvinger). Door deze aanpak is het voor kinderen gemakkelijker om de plaats van alle letters te automatiseren.

De eerste les krijgen alle kinderen een toetsenbord en een cursusboekje. Ze hoeven dus niets mee te brengen. De volgende lessen brengen ze hun materiaal weer mee.

Het spreekt voor zich dat regelmatig thuis oefenen van groot belang is. Er wordt gevraagd om ongeveer 3 keer per week te oefenen en dit (indien mogelijk) ook door te mailen naar Ellen. Probeer als ouder uw kind dan ook te stimuleren om regelmatig te oefenen.

Even praktisch:

  • We werken in groepjes van 5 of 6 kinderen. Een cursus start pas op bij voldoende inschrijvingen.
  • Kinderen vanaf het 3de leerjaar kunnen inschrijven.
  • Dag en uur kan wijzigen per cursusreeks.
  • Tarieven kan u  terugvinden op in onze tarievenljist.
  • Bij interesse kan je contact opnemen met de praktijk of mailen naar ellen@hoorzorgvanlooveren.org