Myofunctionele afwijkingen

Bij myofunctionele afwijkingen is er sprake van afwijkend mondgedrag zoals infantiel slikken en/of mondademen door onvoldoende ontwikkelde mondmotoriek.

Home » Logopedie » Myofunctionele afwijkingen

Oromyofunctionele therapie (OMFT) is een therapie die zich richt op het herstellen van het evenwicht van de spieren in en om de mond door afwijkende mondgewoonten af te leren. Bij afwijkende mondgewoonten denkt men bijvoorbeeld aan foutieve slikgewoonten, mondademen, duim-, vinger- en/of speenzuigen of een lage tongligging. Vaak merken we hierbij eveneens een verstoorde spraak. Deze foutieve mondgewoonten kunnen leiden tot een afwijkende stand van de kaken en/of de tanden. Daarom is het belangrijk om dit afwijkend gedrag vroegtijdig te herkennen en af te leren.