Tarieven en terugbetaling

Op deze pagina vindt u een overzicht van het wettelijk honorarium voor logopedische sessies vastgelegd door het RIZIV en uitleg over de terugbetaling.

Home » Logopedie » Tarieven en terugbetaling

De kosten voor het intakegesprek en het opstarten van een dossier liggen, afhankelijk van de aanmeldingsklacht, tussen 90 en 180 euro en zijn contant te betalen. Dit geldt niet voor zuiver logopedische stoornissen zoals articulatie – slik- en stemproblemen. De adviserend geneesheer van uw ziekenfonds neemt een beslissing omtrent het al dan niet tussenkomen in de logopedische behandeling. Hiervoor dient een aanvraagdossier opgemaakt te worden (voorschrift(en) en logopedisch verslag).

Er wordt voor een rechthebbende zonder voorkeurregeling en een verstrekker met riziv- overeenkomst 50% (niet geconventioneerd) van het honorarium terugbetaald indien een stoornis is opgenomen in de nomenclatuur. Uw ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming binnen de aanvullende verzekering voor een logopedische stoornis die niet opgenomen is in de nomenclatuur (bv. articulatieproblemen). Deze tegemoetkomingen variëren van mutualiteit tot mutualiteit. U vindt een overzicht van de tarieven hier.

Bij huisbezoeken kunnen er extra kosten worden aangerekend voor parking en/of verplaatsing.

Het principe van de derdebetalersregel mag enkel toegepast worden indien er sprake is van een individuele financiële noodsituatie.

Wij helpen u graag verder bij deze stappen.

Voor verdere informatie kan u terecht bij onze collega’s.