Tarieven en terugbetaling

Op deze pagina vindt u een overzicht van het wettelijk honorarium voor logopedische sessies vastgelegd door het RIZIV en uitleg over de terugbetaling.

Home » Logopedie » Tarieven en terugbetaling

Alle logopedisten die op onze praktijk werken, zijn toegetreden tot de nationale overeenkomst logopedisten-ziekenfondsen. Dat wil zeggen dat we ons houden aan het wettelijk honorarium vastgesteld door het RIZIV.

Hieronder een overzicht:

Prestatie Honorarium Remgeld
Aanvangsbilan per 30 minuten €33,16 €7,50
Evolutiebilan €47,27 €4,50
Individuele zitting van 30 minuten buiten de school €28,33 €5,50
Individuele zitting van 30 minuten op school €27,36 €6
Individuele zitting van 60 minuten €56,89 €11
Intakegesprek €60 €60
Gehoorscreening €60 per uur €50

De kosten voor het intakegesprek en het opstarten van een dossier bedragen € 60 en zijn contant te betalen. Dit geldt niet voor zuiver logopedische stoornissen zoals articulatie – slik- en stemproblemen. De adviserend geneesheer van uw ziekenfonds neemt een beslissing omtrent het al dan niet tussenkomen in de logopedische behandeling. Hiervoor dient een aanvraagdossier opgemaakt te worden (voorschrift(en) en logopedisch verslag).

Er wordt voor een rechthebbende zonder voorkeurregeling en een verstrekker met riziv- overeenkomst 75% van het honorarium terugbetaald, indien een stoornis is opgenomen in de nomenclatuur. Uw ziekenfonds voorziet een tegemoetkoming binnen de aanvullende verzekering voor een logopedische stoornis die niet opgenomen is in de nomenclatuur (bv. articulatieproblemen). Deze tegemoetkomingen variëren van mutualiteit tot mutualiteit.

Bij huisbezoeken kunnen er extra kosten worden aangerekend voor parking en/of verplaatsing.

Het principe van de derdebetalersregel mag enkel toegepast worden indien er sprake is van een individuele financiële noodsituatie.

Wij helpen u graag verder bij deze stappen.

Voor verdere informatie kan u terecht bij onze collega’s.

Ook met de huidige verstrengde maatregelen mbt. het corona-virus blijven wij open. U kan op afspraak terecht in het hoorcentrum of bij de therapeuten. Leg uw afspraak vast via 03 322 73 91 en volg onze gedragsregels.