Duizeligheidstherapie

Duizeligheidstherapie is gericht op het verminderen van klachten en het verbeteren van het evenwicht.

Home » Duizeligheidstherapie

Duizeligheidstherapie

 

Duizeligheidstherapie bij Hoorzorg Van Looveren is een individuele, stapsgewijze en multidisciplinaire behandeling op maat van de persoon met een evenwicht- of duizeligheid klacht.

Mensen met een evenwichtsaandoening gebruiken meestal het woord ‘duizeligheid’ om hun klachten te beschrijven. Een duizeligheidsklacht is te onderscheiden in:

  • draaiduizeligheid of vertigo, een gevoel dat je zelf of de wereld ronddraait
  • onbalans of bewegingsonzekerheid, een wiebelige sensatie bij beweging
  • een licht gevoel in het hoofd of een constant gevoel dat je zelf beweegt

Sommige mensen hebben een combinatie van deze vormen.

Duizeligheid- of evenwichtsproblemen zijn vaak onzichtbaar voor de buitenwereld maar kunnen je leven volledig ‘uit balans’ brengen. Hoofdpijn, vermoeidheid, suizende oren, visuele overprikkeling, angst en onzekerheid zijn vaak bijkomende klachten. Als je evenwichtssysteem niet meer automatisch werkt beïnvloedt dat alles wat je doet. Een goede diagnose bij evenwichtsproblematiek is noodzakelijk. Dit gebeurt door uw arts. Pas dan kan gezocht worden naar een gerichte behandeling.

Onze duizeligheidstherapie is een multidisciplinaire behandeling voor mensen met een onoplosbare, chronische evenwichtsproblematiek. Wij behandelen dus geen plotselinge aanvallen van duizeligheid of houdingsafhankelijke duizeligheid (BPPD).  Hiervoor bestaan wel andere behandelingen; vraag uw arts hiernaar. Tijdens het eerste contact (3 uur) omschrijf je nauwkeurig je evenwichtsklachten.  We brengen uw algemene gezondheid, leefstijl en stressfactoren in kaart.  We observeren het evenwicht aan de hand van specifieke oefeningen. Duizeligheid wordt door iedere patiënt anders ervaren en iedereen heeft zijn/haar eigen unieke herstelproces. Dat vergt maatwerk: een persoonlijk en flexibel behandelplan.

Vestibulaire therapie of duizeligheidstherapie is gericht op het verminderen van klachten en het verbeteren van het evenwicht. Met specifieke oefeningen worden de hersenen gestimuleerd om zich aan te passen en beter leren om te gaan met de evenwichtsproblemen. Hoewel duizeligheid meestal geen teken is van een gevaarlijke ziekte, is het wel erg vervelend en beangstigend met verschijnselen zoals misselijkheid, moeheid en verlies van concentratievermogen. Vermijding, angst en onzekerheid zijn grote gevolgen van duizeligheidsproblematiek. Daarom geven wij ook voldoende aandacht voor het emotionele aspect. Alle patiënten met evenwichtsproblemen zijn ook genoodzaakt aanpassingen in hun dagelijks leven te maken, voor sommigen klein en voor anderen ingrijpend.

Een goede valpreventie maakt bovendien de kans op valongelukken kleiner.

Duizeligheidstherapie start met een multidisciplinaire intake (3 à 4u – €275). Een afspraak voor een intake kan u maken in onze agenda.