Ouderbegeleiding bij taalproblemen

Via ouderbegeleiding geven wij jou de handvaten om thuis een rijker en bewuster taalaanbod te geven om zo de taalontwikkeling bij jouw kind te doen groeien.

Home » Logopedie » Ouderbegeleiding bij taalproblemen

Ouderbegeleiding bij kleuters met spraak- en/of taalproblemen

Samen groeien in taal

Kinderen met taalproblemen hebben meer taalaanbod en herhaling nodig om taal te leren. Als ouder heb je de unieke kans om thuis veel taalstimulerende strategieën toe te passen in dagdagelijkse situaties. Via ouderbegeleiding geven wij jou de handvaten om thuis een rijker en bewuster taalaanbod te geven om zo de taalontwikkeling bij jouw kind te doen groeien.

Volgende aspecten komen aan bod bij ouderbegeleiding:

  • Je krijgt informatie over de spraak- en taalontwikkeling bij kinderen
  • Je krijgt inzicht in de taalfase van jouw kind
  • Je leert alledaagse situaties gebruiken om taal uit te breiden
  • Je leert taal op maat van jouw kind te maken
  • Je leert hoe je de aandacht van je kind kan vangen en behouden
  • Je komt alles te weten over de juiste keuze van kinderboekjes
  • Je leert voorlezen op maat van jouw kind
  • Je leert hoe je TV, computer en tablet verantwoord kan inzetten bij het uitbreiden van taal

Wat houdt de cursus ouderbegeleiding in?

De cursus wordt gegeven door een logopedist in kleine groep samen met 2 of 3 andere ouderparen.  We creëren een veilige context en een aangename omgeving zodat ook leren van elkaar fijn is.  Het is aangewezen om de cursus met beide ouders te volgen.

Er zijn in totaal 4 bijeenkomsten van 2 en een half uur, gespreid over 2 tot 4 maanden.  Vooraf plannen we een individueel oudergesprek.  Enkele weken na de oudercursus houden we ook een individueel opvolggesprek.  In totaal zijn er dus 12 contacturen.

Wat kost een cursus ouderbegeleiding?

De prijzen van de collectieve cursus ouderbegeleiding per ouderpaar (incl. ouderwerkboekje, reminders en thuisopdrachten) kan u vinden op onze tarievenlijst.  Ouderbegeleiding kan ook individueel op maat. In overleg met de logopediste kan deze ook online doorgaan.

Vragen over een terugbetaling via de mutualiteit mogen per mail gesteld worden via info@hoorzorgvanlooveren.org

Wanneer vindt de volgende cursus ouderbegeleiding plaats?

De ouderbegeleiding in kleine groep vindt meestal plaats op zaterdagvoormiddag, telkens van 9u30 tot 12u.  Er gaan regelmatig cursussen door.  Je kan je nu al via mail opgeven voor een volgende reeks.  Gelieve bij de aanmelding alvast jouw voorkeur op te geven: voormiddag – avond – zaterdag.  De individuele afspraken voor en na de groepscursus worden in overleg ingepland.

Hoe aanmelden voor de cursus of individuele ouderbegeleiding?

Je meldt aan via ons aanmeldformulier.  Op de infofiche kies je bij aanmelding ‘ouderbegeleiding’ en noteer je bij ‘Aanmeldingsklacht’: “ouderbegeleiding in groep taal” of “individuele ouderbegeleiding taal”.  Je krijgt vervolgens binnen 5 werkdagen een mail met een vragenlijst.  Op basis van deze ingevulde vragenlijst kunnen wij jou definitief laten weten of je in aanmerking komt voor ons aanbod ouderbegeleiding bij taalproblemen.