Tinnitus

Tinnitus of oorsuizen is de perceptie van geluid zonder dat er een externe geluidsbron aanwezig is. Binnen de tinnitustherapie willen we u leren hoe u best omgaat met uw tinnitus en hoe u de impact van de tinnitus op uw dagelijks leven kan verminderen.

Home » Tinnitus

Tinnitus en hyperacusis

Tinnitus of oorsuizen is de waarneming van geluid, zonder dat er een geluidsbron in de omgeving aanwezig is. Hyperacusis is een overgevoeligheid voor geluid en kan op zichzelf staand voorkomen of in combinatie met tinnitus. Ongeveer 10 tot 15% van de bevolking geeft aan regelmatig last te hebben van tinnitus. Een kwart hiervan heeft zoveel last van tinnitus dat ze medische hulp zoeken. Er zijn veel verschillende soorten tinnitus, zowel in de manier waarop het klinkt, als in de ernst en de ergernis die het veroorzaakt. De meeste mensen horen op een bepaald moment in hun leven tinnitus, zelfs mensen met een normaal functionerend gehoor. Het kan een bijgevolg zijn van hard geluid, zoals tijdens een concert of een avondje uit. Dit is vaak dezelfde avond of de volgende morgen weer verdwenen. Het kan ook spontaan optreden, zonder enige reden en net zo snel verdwijnen als het opkwam.

Er zijn veel theorieën over de oorzaken en de herkomst van tinnitus. Naast neurofysiologische factoren kunnen ook psychische factoren een rol spelen in de perceptie van tinnitus. Het is belangrijk om beide aspecten te belichten als u op zoek gaat naar verlichting van uw tinnitus.

Het continu last hebben van tinnitus leidt bij veel mensen tot spanning en stress. Zodra deze negatieve associatie is gemaakt, kan een vicieuze cirkel ontstaan die andere delen van de hersenen beïnvloedt, zoals het limbisch systeem (dat zich bezig houdt met emotieverwerking) en het autonoom zenuwstelsel (automatische lichamelijke reacties). Als men tinnitus ervaart, kan dat leiden tot angst, gevaar, zich ongelukkig voelen, …. Deze leiden weer tot lichamelijke reacties zoals verhoogde spanning (en stress) wat de tinnitus kan verergeren.

Binnen de tinnitustherapie willen we deze vicieuze cirkel doorbreken. Onze tinnituszorg gebeurt in een multidisciplinair kader, een team dat bestaat uit een audioloog, een pyscholoog, een relaxatietherapeut, uw huisarts en een NKO-arts.  We bieden bij Hoorzorg Van Looveren een individuele, cliëntgerichte begeleiding aan om op een efficiënte en duurzame manier te kunnen (be)handelen.

Van 2016 tot 2019 onderzochten we bij Hoorzorg Van Looveren een “Tinnitusbehandeling door middel van bilaterale stimulatie”. Deze studie werd ondersteund door het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid (VLAIO) en gebeurde in samenwerking met het tinnitusteam van het UZA.  Onze collega klinisch psychologe en hoofdonderzoeker bij deze studie, Dr. Tine Luyten, heeft een privépraktijk in Ekeren: www.ruisloos.be

Artikels vindt u hier.