Auditieve verwerkingsproblemen Benaudira

Bij auditieve verwerkingsproblemen worden geluiden en spraak goed doorgegeven aan de hersenen maar loopt de verwerking ervan moeizaam waardoor concentratie-, spraak-, taal- en leerproblemen kunnen ontstaan.

Home » Logopedie » Auditieve verwerkingsproblemen Benaudira

Om spraak te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat de auditieve signalen de hersenen goed bereiken. Hiervoor moeten de geluidsgolven via de gehoorgang doorgegeven worden via het trommelvlies aan het middenoor, het binnenoor en via zenuwimpulsen de hersenen bereiken. Als er ergens op deze auditieve weg iets schort, kan er sprake zijn van een gehoorverlies. Het is echter ook mogelijk dat deze auditieve weg prima functioneert en het gehoor bijgevolg normaal lijkt, maar dat de verwerking van deze signalen in de hersenen moeizaam verloopt. In dit geval kan er sprake zijn van auditieve verwerkingsproblemen. Hierbij zijn er problemen met de auditieve functies, namelijk “wat we doen met wat we horen”.

Deze auditieve functies zorgen voor de verwerking van geluiden, klanken en spraak zoals bijvoorbeeld kunnen horen van waar een geluid komt, kunnen horen of twee geluiden hetzelfde klinken of verschillen zowel in luidheid, duur als toonhoogte, een geluid herkennen, een ritme of melodie waarnemen, spraak kunnen verstaan in achtergrondlawaai, etc. Indien er zich problemen voordien met een of meerdere van deze auditieve functies, kunnen kinderen verschillende problemen ervaren met de spraak- en taalontwikkeling, problemen met leren lezen en schrijven, snel vermoeid zijn, concentratieproblemen etc.

 

Vragenlijsten

Aan de hand van verschillende vragenlijsten voor de ouders, leerkracht en/of logopediste, kan informatie omtrent het auditief functioneren worden verzameld. Deze vragenlijsten polsen naar hoe het kind reageert in moeilijke luistersituaties en of ze hier meer moeite mee lijken te hebben ten opzichte van leeftijdsgenoten.

 

Auditieve screening

Bij kinderen die nieuw aangemeld worden op de praktijk voor logopedische therapie, wordt steeds voorgesteld een auditieve screening te laten uitvoeren. Tijdens deze screening wordt een gehoortest afgenomen om een mogelijke gehoorsvermindering uit te sluiten. In het geval van een minder goed gehoor wordt doorverwezen naar een NKO-arts. Naast een klassieke gehoortest worden ook testen afgenomen om een beeld te krijgen van de auditieve verwerking. De metingen die uitgevoerd worden volgen het principe van Benaudira.

Benaudira

Onze audiologen volgden een cursus individuele gehoortraining volgens Benaudira. Deze hoortraining is afkomstig uit Duitsland en werd ontwikkeld door Holger Raddatz en zijn team.

Via een aantal specifieke gehoortesten wordt de auditieve verwerking in kaart gebracht. Op basis van het resultaat van deze screening en een uitgebreide vragenlijst die met de ouders wordt overlopen, kan besloten worden een hoortraining op te starten. Hiervoor worden audiofragmenten gebruikt die op basis van de gehoordrempels individueel aangepast worden om zo de centraal auditieve verwerking in balans te brengen en te optimaliseren. De training zelf gebeurt thuis, er wordt gevraagd elke dag 10 minuten naar de audiofragmenten te luisteren met een hoofdtelefoon. Het is belangrijk dat er tijdens die 10 minuten weinig afleiding is, met andere woorden geen televisie kijken, boekje lezen, spelletje spelen, etc. Na enkele weken worden de metingen herhaald en worden – aan de hand van de wijzigingen van de gehoordrempel – de audiofragmenten opnieuw gepersonaliseerd. De totale therapie duurt gemiddeld 9 tot 12 maanden waarbij er telkens na ongeveer 3 maanden een controlemeting plaatsvindt en nieuwe audiofragmenten wordt aangemaakt.

De training kan een positieve invloed hebben op mogelijke problemen met aandacht, spraak en lezen of schrijven. Aangezien de training zich richt op de auditieve verwerking en deze plaats vindt in de hersenen, is het geen exacte wetenschap en kan de invloed van de training niet op voorhand voorspeld worden. Het kan ook enkele maanden duren vooraleer de effecten ervan merkbaar worden. De resultaten in Duitsland zijn in ieder geval zeer positief.

Deze gehoortraining kan tegelijkertijd met eventuele logopedische therapie plaatsvinden.

Een afspraak hiervoor kan u online maken, kies ‘hoortraining: eerste afspraak’. Een eerste afspraak duurt ongeveer 90 min en bestaat uit een intakegesprek gevolgd door de metingen en een nabespreking. Voor de controlemetingen tijdens de hoortraining wordt een uur gerekend. Tarieven vindt u hier.

In dit filmpje wordt de auditieve verwerking alsook de hoortraining door Benaudira uitgelegd: