Stemstoornissen

De logopedische therapie bij stemstoornissen kan nodig zijn bij organische en niet-organische stemproblemen alsook bij stemhygiëne voor beroepssprekers.

Home » Logopedie » Stemstoornissen

De stemtherapeute behandelt beroepssprekers die hun stem optimaal willen gebruiken en leert je hoe je je stem kan ontwikkelen, verbeteren en/of sparen. Ook volwassenen en kinderen die problemen hebben met hun stem omwille van een organisch of niet-organisch letsel kunnen bij de stemtherapeut terecht voor een logopedisch onderzoek en stemtherapie.

Binnen de stemstoornissen wordt een onderscheid gemaakt tussen organische en niet-organische stemstoornissen. Bij de organische stemstoornissen stelt de NKO-arts een organisch letsel vast ter hoogte van de stemplooien (stemplooiparalyse, stemplooinoduli, stemplooicyste,…). Bij niet-organische stemstoornissen is er geen letsel op de stemplooien waarneembaar zoals bijvoorbeeld bij een beroepsdysfonie, psychogene dysfonie, genderdysfonie en een mutatiestemstoornis.

De beoordeling van de stem moet vanuit verschillende invalshoeken benaderd worden. Enerzijds hebben we de NKO-arts die het stemorgaan onderzoekt en anderzijds is er de logopediste die een aantal stemfunctieproeven afneemt om meer te weten te komen over de toonhoogte, luidheid en kwaliteit van de stem. Tijdens het logopedische stemonderzoek wordt de ernst van het stemprobleem nagegaan. Op basis van de onderzoeksgegevens van de NKO-arts en de objectieve en subjectieve waarnemingen van de logopediste wordt een verslag opgesteld. Ook het spreekgedrag, de invloed van het stemprobleem op het dagelijks functioneren en beïnvloedende factoren worden geëvalueerd en zijn van fundamenteel belang voor het opstellen van een cliëntgericht behandelingsplan.

Van zodra het onderzoek is afgerond, kan de logopedische behandeling worden opgestart. Tijdens de therapie worden er, in overleg met de cliënt, richtlijnen opgesteld voor het toepassen van een correcte stemhygiëne en de mogelijke stemmisbruiken worden in kaart gebracht. Het is de taak van de logopediste om hier advies in te geven. Vervolgens worden psychosociale factoren die bijdragen tot of die een gevolg zijn van het stemprobleem beoordeeld en behandeld en tot slot wordt er rechtstreekse stemtraining gegeven waarbij men door middel van oefeningen de stem gaat verbeteren en/of optimaliseren.