Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Home » Ergotherapie

Ergotherapie

Ergotherapie is op dit moment nog steeds de minder bekende paramedische discipline die zich richt op vier grote deelgebieden waarbij zelfstandigheid steeds centraal staat:

● geriatrie: ouderenzorg

● fysische revalidatie: herstellen na ziekte of ongeval

● psychiatrie: geestelijke gezondheid

● ontwikkelingsstoornissen: stimuleren van de ontwikkeling van het kind

Het is in dit laatste deelgebied waar wij bij Hoorzorg Van Looveren het meest verdiept zijn.

Meestal gaat het hier vooral om kinderen die op (pre-)schoolse vaardigheden (schrijven, lezen, rekenen, …) een achterstand vertonen tegenover hun leeftijdsgenoten. Ook algemene vertraagde of verminderde vaardigheden op het gebied van grove motoriek (springen, rollen, stappen, coördinatie,..), fijne motoriek (knippen, tekenen, veters strikken, grijpen,…) zijn zaken die in therapie op een leuke manier kunnen worden geoefend.

Kinderen spelen minder en minder buiten wat vaak een weerslag heeft op de ontwikkeling. Hierdoor kunnen primitieve reflexen blijven sluimeren en verdere ontwikkeling in de weg staan. Meer en meer wordt er ook gekeken naar de prikkelverwerking van het kind. Dit houdt dan verband met de aandacht, concentratie, gevoeligheid, gedrag,… van het kind.

Tijdens een beginobservatie wordt er aan de hand van tests en oefeningen gepeild naar de mogelijkheden en het activiteitenniveau van het kind. Dan worden de moeilijkheden in kaart gebracht en wordt er samen met de ouders en het kind een therapieplan opgesteld.

Beginobservatie € 30,00 (per begonnen 30 min)

Therapie € 25,00 (30 min)

Het hoorcentrum zal gesloten zijn met de feestdagen tussen 25/12 en 2/01. We werken steeds op afspraak (telefonisch of online), bekijk onze gedragsregels omtrent COVID. Check ook onze vacatures!