Aanmelding

  • Geef kort weer voor welke problematiek u deze aanmelding invult, vb. stemproblemen, moeilijkheden met lezen/schrijven, taalproblemen, oorsuizen, overgevoeligheid voor lawaai, spraakverstaan in rumoer, fijne motoriek, ...
  • U kan hier invullen door wie u doorgestuurd bent, vb. CLB, leerkracht, NKO-arts, huisarts, ...

Ergotherapie

Ergotherapie richt zich op het weer mogelijk maken van dagelijkse handelingen bij mensen die door ziekte of handicap een lichamelijke of psychische beperking hebben opgedaan.

Home » Ergotherapie

Ergotherapie stelt mensen in staat om opnieuw hun dagelijkse activiteiten uit te voeren als dat niet meer lukt. Dit kunnen eenvoudige handelingen zijn zoals eten en aankleden, maar ook meer complexe handelingen die te maken hebben met revalidatie na een ongeluk. Het werkterrein van de ergotherapeut is groot. Zo help ik onder andere kinderen die door een probleem in de oog-handcoördinatie moeite hebben met schrijven. Maar ook mensen met beginnende dementie worden door ergotherapeuten getraind om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven leven.

Er wordt steeds gestart met een observatiemoment van een uur. Zo brengen we de moeilijkheden in kaart en stellen we samen een plan van aanpak op.