Ellen Van den Brande

Logopedist & Typ10 docent – specialisatie: Talentgedreven werken

Home » Teamleden » Ellen Van den Brande
Ellen Van den Brande

Als logopediste werk ik met kinderen met leerproblemen. Zowel lezen, spelling als rekenen komen aan bod. Hierbij is een nauwe samenwerking met ouders en school van groot belang. Kinderen krijgen zo het gevoel dat ze hun probleem niet alleen moeten aanpakken, ze worden geholpen door hun eigen team. Indien nodig, wordt eenmalig of op regelmatige basis een overleg met alle betrokken partijen (ouders, klasleerkracht, zorgleerkracht, logopediste) georganiseerd om de vooruitgang te evalueren en doelen bij te sturen. Tussendoor worden leerkrachten (met toestemming van de ouders) op de hoogte gehouden via een heen-en-weer-schriftje of via mail.

Van in het begin ga ik samen met elk kind op zoek naar hun talenten. Deze talenten zullen hen helpen om hun moeilijkheden aan te pakken en zelfs te relativeren – Je kan toch niet alles kunnen?!

Ik werk met onthoudkaarten. Hierop staat bijvoorbeeld een stappenplan voor de verschillende rekenprocedures of geheugensteuntjes om de spellingregels te onthouden. Deze onthoudkaarten worden meegenomen naar de klas en worden aangevuld bij de wekelijkse logopedische therapie.

Naast leerproblemen help ik ook kinderen bij articulatie en mondelinge taal. Door middel van spelletjes en leuke oefeningen leren kinderen spelenderwijs heel wat bij.

Voor mijn logopedische activiteiten werk ik op de praktijk te Borsbeek alsook op enkele scholen (in Wommelgem en Deurne).

Sinds september 2015 doe ik ook iets anders dan logopedie. Ik geef namelijk een cursus om blind te leren typen aan kinderen vanaf het derde leerjaar. De cursus gaat steeds door in groepjes van 5 of 6 kinderen op onze praktijk te Borsbeek. We werken volgens de unieke aanpak van Typ Tien. Meerdere leerkanalen (visueel, auditief, …) worden tegelijkertijd ingeschakeld zonder de nadruk te leggen op snelheid en tempo. Zo wordt elke letter gekoppeld aan een woord. Deze woorden worden gekoppeld aan prenten, onthoudtekstjes, een kleur en de positie op het toetsenbord. (Vb. ‘R’ staat voor Roofvogel, die vliegt op de bovenste rij, getypt door de groene wijsvinger). Bij interesse kan je steeds contact opnemen met de praktijk voor meer informatie.

Riziv nummer Logopedie: 6/02021/58/801