Hoortoestellen

Er bestaan verschillende types en klassen van hoortoestellen die op basis van uw gehoor en persoonlijke behoeften ingesteld worden.

Home » Hoortoestellen

Hoortoestellen

Het oor is het meest gevoelige en complexe zintuig waarover de mens beschikt.  Zeer zachte geluiden zoals het ritselen van bladeren in de wind, tot zeer harde geluiden zoals een straaljager, kunnen door het oor worden verwerkt.  In het dagelijks leven komen lage tot zeer hoge tonen voor.  Voor het verstaan van spraak zijn echter niet alle toonhoogten even belangrijk.  De hogere tonen dragen voor het overgrote deel bij tot spraakverstaan.  We bedoelen dan niet alleen kunnen horen maar ook verstaan wat er gezegd wordt.

Lees verder

Het gehoor is dus een onmisbaar orgaan in onze communicatie en in het contact met mensen. Een gehoorprobleem heeft dan ook een grote invloed op de interactie met mensen. Een hoortoestel kan dan een oplossing bieden. De technische mogelijkheden van hoortoestellen zijn de laatste jaren enorm toegenomen. Toch is het belangrijk om te weten dat een hoortoestel geen wondermiddel is. Uiteindelijk is het resterende hoorvermogen voor een groot deel bepalend voor het eindresultaat. De keuze van een hoortoestel is een zeer individuele keuze en is afhankelijk van uw wensen, eisen en mogelijkheden.

Gratis gehoortest

Twijfelt u aan uw gehoor? Neem dan de volgende vragenlijst eens door en beantwoordt de vragen met ja of nee:

* Hebt u moeite om in een volle kamer een gesprek te volgen?
* Vindt u dat mensen vaak onduidelijk of binnensmonds praten?
* Vraagt u regelmatig aan mensen om te herhalen wat ze gezegd hebben?
* Geven mensen in uw omgeving wel eens aan dat u iets niet goed gehoord hebt?
* Komt het wel eens voor dat u de deurbel of de telefoon niet hebt gehoord?
* Zet u het volume van de radio en de televisie harder dan anderen?
* Hoort u met het ene oor beter dan met het andere?

Als u 1 of meerdere vragen met ‘ja’ hebt beantwoord dan is er een indicatie dat u een gehoorprobleem hebt. Laat dan zeker eens gratis en vrijblijvend uw gehoor testen. Op basis van deze metingen kunnen we samen met u bepalen of u in aanmerking komt voor een hoortoestel.

De weg naar een hoortoestel

Een hoortoestel gebruikt u eerst een aantal weken op proef. Om deze proef te doen, heeft u een voorschrift nodig van de neus-keel-oor arts. Met een gehoorverlies vanaf minimum 40 dB, komt u in aanmerking voor tussenkomst bij de aankoop van hoorapparaten en schrijft de NKO-arts een voorschrift uit. Het gemiddelde gehoorverlies wordt berekend op 3 van volgende 5 frequenties: 250 Hz, 500 Hz, 1000 Hz, 2000 Hz en 4000 Hz.

Naast deze standaardregel bestaat er sinds augustus 2015 een uitzonderingsregel voor mensen met een auditief verwerkingsprobleem. Hierbij kan met een klassieke gehoortest niet voldoende gehoorverlies vastgesteld worden maar ligt het spraakverstaan slechter dan verwacht wordt. Het doorgeven van het geluid naar de hersenen vormt bij deze mensen geen probleem, maar op het niveau van de hersenen, in de auditieve cortex, verloopt de verwerking van de signalen moeizaam. Om dit na te gaan, wordt een spraak-in-ruis test afgenomen. Als het resultaat slechter ligt dan de norm, kan een tussenkomst voor hoorapparaten aangevraagd worden.

Deze tussenkomst wordt 1 maal om de 5 jaar uitbetaald door het RIZIV, dit is de verplichte ziekteverzekering. Tussen 18 en 65 jaar krijgt u € 856 terug bij aankoop van een monofonisch hoorapparaat (1) en € 1694,42 voor een stereofonisch hoorapparaat (2). Bij 65-plussers liggen deze bedragen op respectievelijk € 810,45 en € 1604,20.

Bij kinderen jonger dan 18 jaar is er elke 3 jaar een tussenkomst mogelijk en ligt dit bedrag nog hoger, namelijk € 1404,65 voor 1 hoorapparaat en € 2782,28 bij aankoop van 2 hoorapparaten.

Tijdens de proefperiode worden uw hoortoestellen afgesteld op basis van uw ervaringen en opmerkingen en op basis van gestandaardiseerde metingen. Indien u het hoortoestel aankoopt, hebt u meestal gedurende 5 jaar garantie op dit toestel en wordt het hoorapparaat gratis door ons onderhouden en bijgesteld indien nodig.

Klassen en types

Het aanbod hoorapparaten is de laatste jaren enorm toegenomen. Er bestaan verschillende modellen met elk hun voor- en nadelen, zoals toestellen achter-het-oor en open achter-het-oor, in-het-oor, luidspreker-in-het oor alsook hoorapparaten met externe microfoon. Tevens zijn er verschillende prijsklassen binnen de hoorapparaten. Om te weten welk toestel voor u geschikt is, houden we rekening met uw gehoorverlies en uw individuele behoeften.

Merken

Als onafhankelijk hoorcentrum bieden wij verschillende merken hoortoestellen aan, zoals Widex, GN ReSound, Signia, Phonak, Unitron, Oticon en Starkey. Binnen elk merk zijn er steeds verschillende types en klassen van hoortoestellen. Wij proberen steeds de hoortoestellen te volgen die een meerwaarde zijn voor ons aanbod aan apparaten. Wij streven er dan ook naar steeds in samenspraak met u het hoortoestel te kiezen dat het beste past bij uw wensen.

Als een hoortoestel niet volstaat

In bepaalde situaties kan het voorkomen dat een hoortoestel alleen niet volstaat. Hierbij kan het dan nodig zijn om met accessoires te werken om het verstaan in bepaalde situaties te verbeteren of het bedienen van de hoortoestellen te vergemakkelijk. Het is ook mogelijk met hulpmiddelen te werken om alledaagse situaties toegankelijker te maken. Zowel voor hulpmiddelen als voor accessoires is het in bepaalde omstandigheden mogelijk een volledige of gedeeltelijke tussenkomst aan te vragen via het VAPH of de VDAB.

show less