Gehoorbescherming

Om gehoorschade door blootstelling aan lawaai te voorkomen, kan gehoorbescherming worden aangeschaft, al dan niet universeel of op maat gemaakt.

Home » Gehoorbescherming

Genieten van een nieuwe cd, deelnemen aan groepsactiviteiten, naar de film of het toneel gaan, een goed gesprek voeren… kortom een resem activiteiten waarin alles gebaseerd is op horen en/of gehoord worden.  Voortdurend stellen we ons bloot aan geluid en geluid is alom aanwezig, kan aanstekelijk werken, kan zorgen voor een goed humeur, … maar heeft ook zo zijn negatief kantje.  Dat negatieve kantje krijg je wanneer geluid lawaai wordt. Algemeen gesproken is lawaai ongewenst geluid.

Het oor is een zeer complex orgaan en de gevoelige onderdelen kunnen onder invloed van harde geluiden beschadigd raken. Omdat lawaaischade zich niet kan herstellen, is een blijvend gehoorverlies het resultaat. Het beschadigingsproces in het slakkenhuis is onomkeerbaar.  Ook kan men last van oorsuizen (tinnitus) krijgen.

Om goed te kunnen blijven horen moeten we dus luide geluidsniveaus vermijden. Het dragen van gehoorbescherming is een goede oplossing als we ons in een lawaaiige omgeving bevinden. Er zijn verschillende producten die kunnen worden gebruikt om lawaai buiten te sluiten. Tijdens concerten, in discotheken, bij het motorrijden, in industrie, bij jagen, … waar het geluidsniveau vaak onaangenaam hoog is, is het verstandig om oordopjes te dragen.  Bedenk; niet horen is er niet bij horen!

Werking gehoor

In een wereld vol lawaai kan het dus wel eens nodig zijn onze oren te beschermen. Hier speelt vooral de geluidssterkte mee, het aantal decibels (dB) maar ook de duur van de blootstelling aan lawaai. Om geluid te horen gaan de geluidsgolven via onze gehoorgang naar het trommelvlies dat overeenkomstig heen en weer beweegt en op zijn beurt de gehoorsbeentjesketen in gang zet. De bewegingen van de gehoorsbeentjes laten in het slakkenhuis trilhaartjes bewegen, die op hun beurt signalen doorgeven aan de hersenen via de gehoorszenuw. Bij teveel of langdurig lawaai moeten de trilhaartjes zo hevig en zo lang trillen, dat ze beschadigd raken. Na blootstelling aan lawaai kan het oor zich herstellen als er voldoende rust gegund wordt. Bij een te hoge geluidssterkte kan het voorkomen dat de trilhaartjes permanent beschadigd raken.

Lawaai

Onze oren kunnen best wat lawaai verdragen maar dit mag niet te luid zijn of te lang duren. Gehoorbescherming kan de duur van de blootstelling aan lawaai verlengen. Toch is het belangrijk te weten dat oordoppen nooit de kans op schade volledig kunnen wegnemen.

Meer informatie rond lawaai, gehoorschade en gehoorbescherming is te vinden op de website van de Vlaamse Overheid, het departement Leefmilieu, Natuur & Energie:  www.helpzenietnaardetuut.be