Home » Aanmelden

Aanmelding

Aanmelding

  • Duid in het rolmenu aan voor welke discipline u een aanmelding doet.
  • Geef een korte beschrijving van de reden voor aanmelding, vb. cursus ouderbegeleiding taal of leren, stemproblemen, moeilijkheden met lezen/schrijven, taalproblemen, cursus typ-10, moeite met fijne motoriek, faalangst, emotionele problemen, gedragsproblemen, ...
  • U kan hier invullen door wie u doorgestuurd bent, vb. CLB, leerkracht, NKO-arts, huisarts, ...
  • U kan hier invullen waar, bij wie, waarvoor en wanneer u therapie volgde in het verleden of nu nog volgt.
  • U kan hier invullen op welke dagdelen u of uw kind op afspraak kan komen, vb. elke voormiddag behalve woensdag, dinsdag- en donderdagavond, zaterdag tot 15u