Yasmine De Feyter

Logopedist & Audioloog (revalidatie) – specialisatie: peuters & kleuters, OMFT

Home » Teamleden » Yasmine De Feyter
Yasmine De Feyter

Sinds 2014 maak ik deel uit van het team van Hoorzorg Van Looveren. Ik tracht zo veel mogelijk rekening te houden met de specifieke noden van ieder persoon en hecht veel belang aan een goede therapeutische relatie.

De therapie gaat meestal door in de praktijk te Borsbeek of op school. Wanneer u, wegens omstandigheden, een huisbezoek wenst, kom ik aan huis in volgende regio’s: Borsbeek, Wommelgem, Deurne, Berchem, Wilrijk en Mortsel.

 

 

Doelgroep: kinderen, jongeren en volwassenen met

 • Taalproblemen
 • Articulatieproblemen
 • Afwijkend mondgedrag (OMFT)
 • Leerproblemen (lezen, spellen, rekenen)
 • Gehoorproblemen (hoortraining en liplezen)

 

Opleidingen:

 • Bachelor in de logopedie (Lessius Hogeschool, 2012)
 • Bachelor in de audiologie (Thomas More, 2013)

 

Afgeronde bijscholingen:

 • Basiscursus PROMPT – sig
 • Getting started in therapy with the minimal verbal child – Cari Ebert seminars
 • Apraxia: assessment, differential diagnosis & treatment – Cari Ebert seminars
 • Creating communication risk takers in children with suspected CAS – Cari Ebert seminars
 • Woordenschatuitbreiding bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis – sig
 • Taalmaatjes: logopedische ouderbegeleiding bij kleuters – sig
 • Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere – sig
 • Broddelen: een miskend probleem van spraak en taal – sig
 • Basiscursus OMFT – KweC
 • Praktische cursus Technisch Lezen – KweC
 • Begrijpend lezen remediëren vanaf de vierde klas – sig
 • Rekentrappers in 1, 2 en 3 – Eureka
 • Het topje van de rekenberg… Rekentaal en zoekstrategieën – sig
 • Ook rekenzwakke kinderen komen in het middelbaar onderwijs terecht… Welke ondersteuning kan hen helpen? – sig
 • Auditieve training na cochleaire implantatie – ONICI
 • Hoortraining anno 2016: ‘De technologie vereist maatwerk’ – sig

Geplande bijscholingen:

 • Online leertraject: Fonologie in de praktijk – Academy De Taaltoren (start in augustus 2021)
 • Online leertraject: Spraakmotorische stoornissen herkennen en behandelen – Logopediepraktijk Sterk (start in september 2021)
 • Online leertraject: Digitaliseren als logopedist – Voice Training centre (start in september 2021)
 • The Ultimate Play Based Speech Therapy Course – Kiersten Singer & Anna Dee (start in augustus 2021)
 • Floorplay introductie, online module – Rino Amsterdam (start in juli 2021)
 • Project ImPACT – Trainen van sociaal-communicatieve vaardigheden bij kinderen met een autismespectrumstoornis – sig (oktober)
 • Sensory for the SLP – Cari Eber seminars

Riziv nummer Logopedie: 6/02975/74/801
Stagebegeleider voor Thomas More
Lid van Vlaamse Vereniging voor Logopedisten (VVL)