Sarah Van den Bergh

Klinisch psychologe

Home » Teamleden » Sarah Van den Bergh
Sarah Van den Bergh

Ik geloof erin dat elk individu en elk gezin talenten bezit en deze op een positieve manier kan inzetten in zijn leven. Echter kan er in dit proces waarin een veelheid van ontwikkelings- en contextfactoren meespelen steeds iets mislopen. Soms weet je dan geen raad meer en maak je je zorgen over jezelf en/of je omgeving. Iedereen botst wel eens op zulke uitdagingen. Vaak zijn we in staat deze moeilijkheden zelf aan te pakken, maar soms zitten we vast en kan externe hulp opnieuw een positieve ontwikkeling in gang zetten. Vanuit deze visie en vanuit mijn expertise als klinisch psycholoog bied ik graag een luisterend oor en ga ik graag samen met jou/jullie op zoek naar wat nodig is om op te boksen tegen zulke moeilijkheden.

Ik behaalde in 2014 een professionele bachelor in de orthopedagogie aan de Artesis-Plantijn Hogeschool Antwerpen. In 2018 studeerde ik af als master in de klinische psychologie en in 2019 behaalde ik het diploma van specifieke lerarenopleiding in de psychologie, beide aan de Universiteit van Gent.. Ik focuste mij vòòr, tijdens en na mijn studies op het werken met kinderen, jongeren en hun context.

Je kan met elk verhaal bij mij terecht voor verdere begeleiding. Ik heb ervaring in het geven van zowel individuele als groepstherapieën aan kinderen, jongeren en jongvolwassenen met (taal)ontwikkelingsstoornissen zoals ASS en ADHD, een verstandelijke beperking, gedrags-en emotionele problemen, hechtingsproblemen en contextproblematieken. Ook ben ik bekwaam in het geven van psycho-educatie en het begeleiden van diverse problematieken zoals faalangst, trauma, rouw en verlies, laag/vertekend zelfbeeld, familiale problemen, enz. Daarnaast ontwikkelde ik zelfstandig een emotieregulatie en relaxatie-training die ik implementeerde in de vorm van individuele en groepstrainingen voor kinderen, jongeren en hun context.

Om de kwaliteit van de begeleiding te optimaliseren en te garanderen, komt een aanpak die aansluit bij de noden, mogelijkheden en het tempo van de cliënt/patiënt voor mij op de eerste plaats. Het startpunt van de hulpverleningsrelatie is het opbouwen van een vertrouwensrelatie en het verkennen van de moeilijkheden, waar we de eerste twee tot vier sessies aandacht aan zullen besteden. We gaan op zoek naar verbanden en factoren die op elkaar inspelen om een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van wat er speelt. Vervolgens selecteren we samen enkele doelen waar we in het verdere begeleidingsproces meer specifiek mee aan de slag gaan.

In dit proces wordt de context van de cliënt zoveel mogelijk betrokken. Dit om de overgang van wat we geleerd hebben tijdens onze sessies ook toe te kunnen passen in het dagelijks leven te ondersteunen. Hierbij staat een goede samenwerking met het kind of de jongere en zijn ouders steeds centraal. Het gaat over samen op zoek gaan naar een aanpak die het best past bij wat de cliënt nodig heeft.

Daarnaast vind ik het van belang dat de aandacht vooral naar de oplossing in plaats van naar het probleem gaat. Deze manier van werken geeft de cliënt de mogelijkheid naar verandering toe te werken, i.p.v. gefocust te blijven op wat er misloopt. Om dit te bereiken is het nodig de cliënt en zijn context als expert te zien en de autonomie zoveel mogelijk bij de cliënt te laten. Hierbij vind ik het noodzakelijk te vertrekken vanuit de krachten, talenten en kwaliteiten van de cliënt en zijn context. Dit omdat ik erin geloof dat elk individu capaciteiten heeft die hij/zij kan omzetten in een positief ontwikkelings- of groeiproces.

Opleidingen

  • Master in de klinische psychologie
  • Professionele bachelor orthopedagogie
  • Specifieke lerarenopleiding in de psychologie

Beroepsorganisaties

Erkend lid van de Psychologencommissie

VVKP – Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie

BFP – Belgische Federatie van Psychologen

Erkenningsnummer 922121745