Sarah Van den Bergh

Klinisch psycholoog

Home » Teamleden » Sarah Van den Bergh
Sarah Van den Bergh

Sarah is momenteel in zwangerschapsverlof. Zij zal terug actief zijn vanaf mei 2023.

Ik ben Sarah Van den Bergh en geloof erin dat elk individu en elk gezin talenten bezit en deze op een positieve manier kan inzetten in zijn leven. Daarom staat voor mij een oplossingsgerichte aanpak centraal waarbij we samen een bewustwordingsproces aanwenden om onszelf verder te ontplooien. Hierbij integreer ik twee stromingen: cliëntgerichte experiëntiële therapie en cognitieve gedragstherapie.

Vanuit deze visie en vanuit mijn expertise als klinisch psycholoog bied ik graag een luisterend oor en ga ik graag samen met jou/jullie op zoek naar wat nodig is om verder te kunnen groeien.

Doelgroepen: kinderen, jongeren, (jong)volwassenen en gezinnen:

 • Gedrags- en emotionele problemen: angststoornissen, faalangst, laag/vertekend zelfbeeld
 • (Taal)ontwikkelingsstoornissen zoals ASS, AD(H)D en ticstoornissen
 • Mentale beperkingen
 • Trauma, rouw en verlies
 • Hechtingsmoeilijkheden (interactie ouder-kind)
 • Contextproblematieken: opvoedingsmoeilijkheden
 • Gehoorsproblemen zoals tinnitus, hyperacusis, misofonie enz.

Opleidingen

 • Postgraduaat: Integratieve opleiding in de experiëntiële en ontwikkelingsgerichte kinder- en jeugd psychotherapie, i.o.
 • Master in de klinische psychologie, 2018
 • Professionele bachelor orthopedagogie, 2014
 • Specifieke lerarenopleiding in de psychologie, 2019

Bijscholingen

 • ACT (Acceptatie en Commitment therapie), 2020
 • Basisopleiding Kinderyoga, 2019
 • NET (Narratieve Exposure Therapie), 2020
 • Trenziria (gespreksmethodiek over migratie, cultuur en identiteit), 2020
 • Opleidingen rond tinnitus, hyperacusis en misofonie, 2019-2021

Beroepsorganisaties

Psychologencommissie

VVKP – Vlaamse Vereniging voor Klinische Psychologie

BFP – Belgische Federatie van Psychologen

Vlaamse Vereniging voor Cliëntgericht – Experiëntiële Psychotherape en Counseling (VVCEPC)

Vlaamse Vereniging GedragsTherapie (VVGT)

Erkend door FOD Volksgezondheid – Visumnummer 263914

Erkenningsnummer 922121745