Home » Teamleden » Jente Van den Bergh
Jente Van den Bergh

In juni 2020 studeerde ik af als logopediste aan de Thomas More Hogeschool in Antwerpen.
Sinds september 2020 mag ik deel uitmaken van het logopedische team bij Hoorzorg Van Looveren.

Tijdens mijn stages deed ik ervaring op in twee zelfstandige praktijken waar ik kennis maakte met verschillende problematieken. Ook liep ik stage in het buitengewoon onderwijs waar ik ervaringen op deed met het behandelen van kinderen met Autisme Spectrum Stoornis en licht mentale achterstand.

Ik behandel voornamelijk kinderen met leerproblemen (spelling, lezen en rekenen), taalproblemen en articulatieproblemen. Vol enthousiasme wil ik kinderen helpen. Dit in nauwe samenwerking met de ouders, de school en eventueel andere externe partijen.

Ik ben zeer leergierig en hoop mijn kennis op pijl te houden door het volgen van bijscholingen en cursussen.

Riziv nummer Logopedie: 6/06805/27/801