VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) voorziet een tussenkomst in hulpmiddelen die kunnen helpen in moeilijke luistersituaties.

Home » Hoorhulpmiddelen » VAPH

VAPH

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) helpt personen met een handicap die problemen ondervinden bij de participatie aan het sociale leven. Voor mensen met een gehoorverlies die aangesloten zijn,  bieden zij een tussenkomst aan bij de aankoop van hoorhulpmiddelen.

Voorwaarden

Er zijn enkele voorwaarden om recht te hebben op een tussenkomst van hoorhulpmiddelen via het VAPH.

  • er moet een handicap vastgesteld zijn: een NKO-arts moet het gehoorverlies aantonen via een medisch rapport
  • de inschrijving kan ook enkel gebeuren voor mensen jonger dan 65 jaar: het gehoorverlies moet voor de leeftijd van 65 jaar aanwezig zijn zodat dit als ‘handicap’ kan geclassificeerd worden en niet te wijten is aan leeftijdsgebonden factoren
  •  voorafgaand aan de inschrijving dient u al 5 jaar ononderbroken in Vlaanderen of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te wonen en te verblijven

Om in aanmerking te komen voor tussenkomst moet naast een geldige inschrijving ook aangetoond kunnen worden dat de handicap een ernstige en langdurige beperking in het dagdagelijkse en sociale leven met zich meebrengt. Hiervoor wordt meestal een motivatiebrief toegevoegd.

Refertelijst met mogelijke hulpmiddelen

De hulpmiddelen waarvoor het VAPH een tussenkomst aanbiedt, staan vermeld op een refertelijst. Deze lijst geeft weer voor welke verschillende activiteitendomeinen er hulpmiddelen beschikbaar zijn, zoals activiteiten dagelijs leven, communicatie, mobiliteit, wonen en andere. Telkens wordt duidelijk vermeld welke toestellen in aanmerking komen en wat deze hulpmiddelen juist kunnen of moeten doen.

Hulpmiddelen activiteiten dagelijks leven

Mogelijke auditieve hulpmiddelen in deze categorie zijn:

  • een signaleringssysteem voor de rookmelder, telefoon, deurbel, babyfoon etc.
  • een licht- of trilwekker

Hulpmiddelen communicatie

Mogelijke auditieve hulpmiddelen in deze categorie zijn:

  • solo-apparatuur
  • merkgebonden streamers voor vb. televisie
  • luisterhulpmiddel voor televisie
  • ringleiding voor gsm

 

Refertebedrag en refertetermijn

Elk hulpmiddel heeft een vast refertebedrag gekregen, dit is het bedrag dat het VAPH hiervoor zal uitbetalen. Bij sommige hulpmiddelen is er een basiskost die steeds zelf te betalen valt. De meerprijs valt dan onder het refertebedrag. Er is ook steeds een refertetermijn opgegeven die bepaalt wanneer u voor hetzelfde hulpmiddel een nieuwe aanvraag kan indienen voor een nieuwe tegemoetkoming.

Voor meer informatie over hulpmiddelen en/of de aansluiting bij het VAPH, neem contact op via 03 322 73 91 of mail naar info@hoorzorgvanlooveren.org.