Tinnituszorg bij Hoorzorg Van Looveren

Eindelijk rust in mijn oren …

Home » Tinnitus » Tinnituszorg bij Hoorzorg Van Looveren

Tinnituszorg bij Hoorzorg Van Looveren is een individuele, stapsgewijze en multidisciplinaire behandeling op maat van de persoon met een gehoorprobleem, tinnitusklacht, hyperacusis, en/of misofonie.

We gebruiken een holistische benadering met aandacht voor het auditieve kanaal, de cognitieve en emotionele sturing en de lichamelijke ontspanning.  Deze benadering steunt op een kennismatrix die doorheen de voorbije jaren ervaring en onderzoek ontwikkeld werd.

Stap 1 (duur: 60 à 90 minuten, tarief: 40 à 60 euro)

Tijdens een eerste afspraak bieden wij een luisterend oor en gaan we de ernst van de klachten vaststellen.  Dit doen we via onderzoeksvragen en vragenlijsten.  Daarnaast verstrekken we advies rond de klachten en verwijzen we indien nodig door naar diverse specialisten, zoals nko-arts, kinesist, osteopaat, psychiater, slaapcoach.

Deze eerste educatie en instructie kan bij lichte tinnitushinder of hyperacusisklacht voldoende zijn.

Bij ernstige klachten bespreken we een plan voor een intensievere tinnituszorg op maat.

Stap 2 (bij een audioloog, duur: 60 minuten, tarief: 60 euro)

In deze fase van de tinnituszorg geven we gedurende enkele weken educatieve counseling en cognitieve therapie.  We doen gericht audiologisch onderzoek naar het gehoor, de tinnitus, de hyperacusis en de centrale auditieve verwerking.  We werken met schema’s, cognitieve oefeningen, hooradvies en training.  We conditioneren de hersenen om zo de tinnitus, hyperacusis of mysofonieklachten te verminderen.

Stap 3 (bij een psycholoog, duur: 60 minuten, tarief: 60 euro)

Om de impact van de klachten op het dagelijks leven te reduceren en zo ook de levenskwaliteit te verbeteren is ook aandacht voor de emotieverwerking belangrijk bij tinnituszorg.

Als men tinnitus ervaart, kan dat leiden tot angst, gevaar, zich ongelukkig voelen. Deze leiden weer tot lichamelijke reacties zoals verhoogde spanning en stress wat de tinnitus kan verergeren.

Afhankelijk van de context en de aard van de klachten zal gekozen worden voor een cliëntgerichte – experiëntiële benadering, cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afgekort als EMDR).

Indien er naast tinnitus en hyperacusis, ook problemen met emotie- en stressregulatie, depressie, angstklachten, verwerkingsproblemen, psychosomatische klachten, burn-out en werkgerelateerde problemen, problemen rond zelfbeeld bestaan, wordt een langdurig zorgtraject geadviseerd.

Stap 4 (bij een relaxatietherapeut)

Het continu last hebben van tinnitus, hyperacusis of misofonie  leidt bij veel mensen tot spanning en stress.  Het herstellen van de balans tussen spanning en ontspanning is belangrijk om geconditioneerde  negatieve associaties in de hersenen, die automatische lichamelijke reacties uitlokken, te verminderen.

Relaxatie bij tinnituszorg kan bestaan uit massage, mindfulness en/of meditatie en heeft tot doel spanningen op te lossen om vervolgens terug vol energie te leven.