Tinnituszorg bij Hoorzorg Van Looveren

Eindelijk rust in mijn oren …

Home » Tinnitus » Tinnituszorg bij Hoorzorg Van Looveren

 

Hulp zoeken voor een probleem kan voor vele mensen een grote stap betekenen en is niet altijd evident.  Het is echter een goede eerste stap in het vinden van antwoorden op bepaalde vragen, voor het verkrijgen van inzichten of voor een oplossing van een specifiek probleem.    

Tinnituszorg bij Hoorzorg Van Looveren is een individuele, stapsgewijze en multidisciplinaire behandeling op maat van de persoon met een gehoorprobleem, tinnitusklacht, hyperacusis, en/of misofonie.  We hechten enorm veel belang aan het opstellen van een kwaliteitsvolle en duurzame therapie.  

We gebruiken een holistische benadering met aandacht voor het auditieve kanaal, de cognitieve en emotionele sturing en de lichamelijke ontspanning.  Deze benadering steunt op een kennismatrix die op onze praktijk ontwikkeld werd op basis van ervaring en onderzoek.  Wij volgen daarnaast ook de huidige Europese richtlijnen voor tinnitustherapie in een multidisciplinaire setting.

Waarom is onze tinnituszorg multidisciplinair?  Tinnitus of overgevoeligheid aan geluid is net als pijn een output van het lichaam.  Tinnitus of hyperacusis is geen ziekte maar een symptoom, een waarschuwingssignaal dat na enige tijd kan verdwijnen of zich chronisch gaat gedragen.  In dit laatste geval gaat de tinnitusklacht zich verbinden met een reeks andere factoren op lichamelijk of psychisch vlak.  Zo ervaren bijna alle patiënten met tinnitusklachten dat stress, angst en vermoeidheid een negatieve impact hebben op de tinnitusbeleving.  Daarom is de focus bij tinnituszorg niet enkel gericht op het symptoom zelf maar op een breder vlak, met als doel een verbeterde levenskwaliteit.

Onze stapsgewijze tinnituszorg:

Stap 1 

Tijdens een eerste afspraak bieden wij een luisterend oor en gaan we de ernst van de klachten vaststellen.  Dit doen we via onderzoeksvragen en vragenlijsten.  We doen gericht audiologisch onderzoek naar het gehoor, de tinnitus, de hyperacusis en de centrale auditieve verwerking.  Om de impact van de klachten op het dagelijks leven te weten, is ook aandacht voor de emotieverwerking belangrijk bij tinnituszorg.  Als men tinnitus ervaart, kan dat leiden tot angst, gevaar, zich ongelukkig voelen. Deze leiden dan weer tot lichamelijke reacties zoals verhoogde spanning en stress wat de tinnitus kan verergeren.  Het is belangrijk om ook hier bij stil te staan.

Daarnaast verstrekken we advies rond de klachten en verwijzen we indien nodig door naar diverse specialisten, zoals nko-arts, kinesist, osteopaat, psychiater, slaapcoach.

Deze eerste educatie en instructie kan bij lichte tinnitushinder of hyperacusisklacht voldoende zijn.  Bij ernstige klachten bespreken we samen een behandelplan voor een intensievere tinnituszorg op maat.

Stap 2 

In deze fase van de tinnituszorg geven we gedurende enkele weken intensieve begeleiding op maat van de cliënt.  Deze kan bestaan uit educatieve counseling, cognitieve therapie en/of relaxatietherapie.  We werken met schema’s, cognitieve oefeningen, hooradvies en/of ontspanningsoefeningen.  We conditioneren de hersenen om zo de tinnitus, hyperacusis of mysofonieklachten te verminderen.

Afhankelijk van de context en de aard van de klachten zal gekozen worden voor een cliëntgerichte – experiëntiële benadering, cognitieve gedragstherapie, Acceptance and Commitment Therapy (ACT) of Eye Movement Desensitization and Reprocessing (afgekort als EMDR).  

Het herstellen van de balans tussen spanning en ontspanning is belangrijk om geconditioneerde negatieve associaties in de hersenen, die automatische lichamelijke reacties uitlokken, te verminderen.  Relaxatie bij tinnituszorg kan bestaan uit massage, mindfulness en/of meditatie en heeft tot doel spanningen op te lossen om vervolgens terug vol energie te leven.

Stap 3 

Een langdurig zorgtraject kan geadviseerd worden indien er naast tinnitus en hyperacusis ook andere problemen bestaan, zoals problemen met emotie- en stressregulatie, depressie, angstklachten, verwerkingsproblemen, psychosomatische klachten, burn-out en werkgerelateerde problemen, problemen rond zelfbeeld.

Maak hier uw afspraak voor een multidisciplinaire intake.