Relaxatie kinderen (Armgard)

Lichaam en geest in balans brengen is ook bij kinderen erg belangrijk en dit kan via massagetechnieken, individueel, met kinderen onderling of in ouder-kind relatie.

Home » Relaxatie » Relaxatie kinderen (Armgard)

Kinderen

“Aanraken is een levensbehoefte.  Als wij als volwassenen van een massage kunnen genieten, kunnen kinderen dit zeker ook.  Het hoofd leeg maken, terug onze zintuigen gebruiken, dit is waar het omgaat.”

We leven in een hectische maatschappij waarbij veel van de kinderen verwacht wordt. Ze ‘moeten’ deelnemen aan allerlei activiteiten en presteren komt hierbij vaak op de voorgrond.  De ontspanning dat je kind nodig heeft om zich goed in zijn vel te voelen ontbreekt soms in de dagelijkse activiteiten.  Laat uw kind tot zichzelf komen, laat het voelen, ruiken, luisteren, …

Massage & relaxatie-oefeningen zijn uitstekende middelen om harmonie te creëren tussen lichaam en geest. Je kind leert ook alle indrukken van de drukke week te verwerken en los te laten.

Afspraken kunnen gemaakt worden in de groepspraktijk Aartselaar en groepspraktijk Borsbeek bij Armgard Detemmerman via Calendly – Armgard / zenADrelax.

(Opgelet: er kunnen geen afspraken relaxatie gemaakt worden via het algemene afsprakennummer van Hoorzorg Van Looveren).