Home

Hoorzorg Van Looveren is een onafhankelijk hoorcentrum en multidisciplinaire praktijk voor audiologie, logopedie, psychologie, ergotherapie en relaxatie.

Home ยป Home

Voor kinderen en jongeren is er psychologische begeleiding mogelijk bij:

 

  • problemen met emotie- en stressregulatie
  • depressie
  • angstklachten
  • verwerkingsproblemen
  • psychosomatische klachten
  • gedragsproblemen (impulscontrole, agressie, opstandig gedrag)
  • sociale problemen (faalangst, negatief zelfbeeld, communicatieproblemen, pestgedrag)