Kinderen en jongeren

Een overzicht van behandelingen ergotherapie bij kinderen en jongeren.

Home » Ergotherapie » Kinderen en jongeren

Ergotherapie kan gevolgd worden door kinderen en jongeren, van baby tot puber, die door leer- en/of gedragsproblemen niet (meer) mee kunnen op school en/of thuis. Een ergotherapeut is erop gericht om een kind te helpen bij de ontwikkeling en het zo zelfstandig mogelijk, thuis, op school, in de vrije tijd en tussen leeftijdgenootjes te laten functioneren.

Mogelijke behandelingen:

  • Psychomotoriek; grove en fijne motoriek, grafomotoriek en schrijfmotoriek, lichaamsbesef, ontwikkelen van een voorkeurshand, lateralisatie, overkruisen van de middellijn, ROT, evenwicht, visueel en auditieve perceptie.
  • Zelfredzaamheidtraining; leren uitvoeren van ADL handelingen zoals veters knopen, leren aan- en uitkleden, knopen open en dicht maken, eten met mes en vork,… en functioneel gebruik maken van materialen.
  • Fijne motoriek; grijpfunctie, oog – handcoördinatie, bimanuele coördinatie, kracht, precisie en snelheid en verwerven van meer technische vaardigheden zoals knippen, plakken, prikken, rijgen,…
  • Visuele waarneming; figuur- achtergronddiscriminatie, voorstellingsvermogen, geheugen en aandacht.
  • Ruimtelijk inzicht en visomotorisch: puzzelen en nabouwen van voorbeelden.
  • Pre-schoolse vaardigheden; schrijfproblemen en rekenproblemen.
  • Huiswerkbegeleiding; opdrachten begrijpen en uitvoeren, controleren of huistaken gemaakt zijn en lessen gekend zijn, huiswerk zelfstandig leren te plannen, precies en netjes te werk gaan.