02 mei 2017, 02:22
Ayesha Compernol
0

GEZOCHT : KINDEREN TUSSEN 6-9 JAAR VOOR EEN GRATIS GEHOORTEST EN TEST CENTRALE AUDITIEVE VERWERKING

Beste ouders, familie, vrienden,

Als multidisciplinaire groepspraktijk proberen wij op een individuele, cliëntgerichte manier naar de kinderen op onze praktijk te kijken. Het kind staat in zijn hele ‘zijn’ centraal, met zijn eigen beperkingen en talenten.  We hechten op onze praktijk enorm veel belang aan het opstellen van een kwaliteitsvolle en duurzame therapie om zo het kind optimaal te laten ontwikkelen.

Hierbij vinden wij een controle van het gehoor ook erg belangrijk. Kinderen die zich aanmelden op onze praktijk, krijgen daardoor een screening om te kijken of het gehoororgaan goed functioneert maar ook of de auditieve verwerking van geluiden goed verloopt.

Bij een moeizame auditieve verwerking wordt het geluid of de spraak wel juist waargenomen door het oor, maar wordt het anders in de hersenen verwerkt. Dit kan een invloed hebben op de spraak- en taalontwikkeling, het leren lezen en schrijven, aandacht en concentratie.  Het kan dan nodig zijn om hier tijdens de therapie extra aandacht voor te hebben, de leerkracht in te lichten of de huiswerksituatie aan te passen

Om onze gegevens te kunnen vergelijken, hadden we deze testen ook graag afgenomen bij kinderen zonder (gekende) gehoor-, taal-, articulatie-, leer- en/of aandachtsproblemen. Is uw zoon of dochter tussen de 6 en 9 jaar oud en voldoet zij/hij aan bovenstaande voorwaarden? Of kent u iemand die hieraan zou willen meewerken? Aarzel dan niet contact met ons op te nemen. De test wordt gratis aangeboden en duurt ongeveer 1u.

Wenst u een afspraak te maken voor dit gehooronderzoek, dan kan dit telefonisch via 03/ 322 73 91 of via e-mail info@hoorzorgvanlooveren.org. Gelieve duidelijk te vermelden dat het gaat om een gratis hooronderzoek naar aanleiding van deze brief.

Het audiologisch team van Hoorzorg Van Looveren.