01 maart 2018, 12:59
Ayesha Compernol
0

Meer aandacht voor personen met een gehoorverlies

Onze Hoorzorg heeft als doel mensen met een gehoorverlies verder te helpen. Dit kan zijn door gehoortesten af te nemen met passend hooradvies, een hoortoestel aan te passen om het restgehoor optimaal te benutten, raad te geven aan de slechthorende en/of familie hoe hiermee om te gaan, liplees- en/of gehoortraining te voorzien, te informeren over het bestaan van accessoires en hulpmiddelen om dagdagelijkse activiteiten te vergemakkelijken, personen met oorsuizen en/of hyperacusis te begeleiden, mee te werken aan gehoorpreventie, etc.

Voor ons, audiologen en hoortherapeuten, is dit dagelijkse kost en wij erkennen het belang van goed horen op ons algemeen welzijn. Voor velen is dit echter niet zo’n gekende materie. Deze week wordt er nationaal en internationaal getracht meer aandacht te hebben voor personen met een gehoorverlies.

Vorige zondag 25 februari bestond het cochleaire implantaat namelijk 61 jaar. Dit implantaat wordt geplaatst bij kinderen en volwassenen die volledig doof zijn, om hen via elektrische stimulatie toch geluiden en gesprekken te laten opvangen. De selectiecriteria in België voor terugbetaling hiervan zijn bij de strengste in Europa. Hierdoor komen veel zwaar slechthorenden, voornamelijk volwassenen, niet in aanmerking voor een tegemoetkoming van zo’n implantaat. Ondanks dat wij geboren worden met 2 oren en dat goed horen aan beide oren onontbeerlijk is voor spraakverstaan in rumoer of op afstand en ook om te kunnen lokaliseren van waar een geluid komt, wordt er voor een dove volwassene slechts 1 implantaat terugbetaald.

Ook de eigen opleg voor een klassiek hoortoestel ligt vaak erg hoog, wat mensen tegenhoudt een hoorapparaat aan te schaffen of ervoor te kiezen slechts 1 in plaats van 2 toestellen te nemen. Diegenen die beter gebaat zijn met een beengeleidingstoestel, door middenoorproblemen met vb. trommelvlies en/of gehoorsbeentjes, krijgen nagenoeg dezelfde terugbetaling als voor een gewoon hoortoestel. Toch zijn deze beengeleidingstoestellen gemiddeld 3 keer zo duur in aankoop.

Zoals u leest, zijn er een aantal zaken die beter zouden moeten kunnen, om de slechthorende beter te kunnen helpen. Want wist u het volgende al?

 • Ouderen met een gehoorverlies
  • hebben 2,5 keer meer risico op een depressie
  • hebben een verhoogd risico op sociaal isolement en geestelijke gezondheidsproblemen
  • hebben 5 keer meer risico op dementie indien het om een ernstig gehoorverlies gaat
 • Slechthorenden
  • intensiever gebruik maken van medische en sociale diensten
  • frequenter werkloos zijn of onder hun niveau presteren
 • Hoorapparaten en cochleaire implantaten
  • de kans op werkloosheid verlagen en de jobfunctie verhogen
  • zorgen voor minder cognitieve achteruitgang
  • het leven van mensen positief kan veranderen en dus kostenbesparend kan werken
  • tijdig voorzien een lagere kost met zich meebrengt dan ze niet te voorzien

Weer een hele lijst met redenen om ons gehoor meer aandacht te geven. Op 3 maart is het World Hearing Day en wordt wereldwijd de dag van het gehoor gevierd.

Wij doen uiteraard ook mee!

Onze slogan is niet voor niets:  Omdat het geHOOR het belangrijkste communicatiekanaal is van de mens, helpen wij u met de beste ZORG

Bron: nieuwsbrief ONICI 23/02/2018