02 juni 2017, 12:32
Ayesha Compernol
0

In november 2016 volgden onze audiologen de basiscursus individuele hoortraining volgens Benaudira. Via een aantal specifieke gehoortesten wordt de centraal auditieve verwerking van een persoon in kaart gebracht (verwerking van geluid in de hersenen). Als er sprake is van ongebalanceerd horen, bijvoorbeeld verschillen tussen de waarneming met het rechter- en het linkeroor of verschillen tussen de gevoeligheid voor hoge en lage tonen, kan dit een invloed hebben op spraakverstaan maar ook op aandacht, concentratie en leren. Via geluidsfragmenten, die op basis van de gehoormetingen individueel aangepast worden, wordt getracht de auditieve verwerking in het brein terug in balans te brengen en te optimaliseren. Deze cursus richtte zich vooral op de auditieve verwerking bij kinderen.

Einde mei 2017 werd het tweede deel van de hoortrainingcursus gegeven in Weert door Hölger Raddatz, de oprichter van Benaudira. De focus lag deze keer op het effect van de hoortraining bij mensen met een gehoorverlies en/of oorsuizen.

Bij slechthorendheid is er meestal een organisch defect in het oor. Dit kan gesitueerd zijn in het middenoor zoals een oorontsteking, minder mobiele gehoorbeentjes of een gaatje in het trommelvlies, maar ook in het binnenoor door defecte trilharen in het slakkenhuis. De Benaudira hoortraining kan een organisch defect niet verhelpen. Een eventuele bijkomend probleem in de centraal auditieve verwerking (brein) kan het gehoorverlies wel verergeren en dit deel van het gehoorprobleem kan via de training wel verholpen worden.

In geval van tinnitus (oorsuizen) blijft het in balans brengen van de centraal auditieve waarneming ook het doel van de training. Vaak is er sprake van een verkeerde verbinding van neuronen in de hersenen. Onze hersenen kunnen geluiden die niet nuttig zijn, herkennen en wegfilteren. Als deze mogelijkheid in de hersenen beschadigd is, kan er sprake zijn van tinnitus. De hersenen genereren dan zelf de tonen waarvan er weinig of geen impulsen toekomen. Via de hoortraining wordt geprobeerd dit proces tegen te gaan.

Als iemand last heeft van hyperacusis, is er sprake van een verhoogde gevoeligheid voor geluiden. Vaak is deze overgevoeligheid slechts bij enkele frequenties aanwezig en zijn de andere frequenties in verhouding te weinig gevoelig. Dit onevenwicht kan ook via de hoortraining verbeteren waardoor dus de klachten van hyperacusis verminderen.

Wenst u graag meer informatie over auditieve verwerking, gehooronderzoek of hoortraining aarzel dan niet om ons te contacteren.