03 maart 2017, 10:25
Ayesha Compernol
0

Action for hearing loss – make a sound investment

Op 3 maart is het internationale dag van het gehoor. Dit jaar staat alles in het teken van actie ondernemen en investeren in gehoorverlies: “action for hearing loss, make a sound investment”. The World Health Organization (WHO) wil hiermee meer aandacht voor de economische gevolgen van gehoorverlies en duidelijk maken dat investeren kosten besparend kan werken.

Enkele cijfers:

  • 360 miljoen mensen in de wereld hebben een gehoorverlies
  • 330 miljoen mensen lijden aan chronische oorontstekingen
  • 5 op 1000 kinderen worden zwaar slechthorend of doof geboren
  • 1/3 van de volwassenen ouder dan 65 jaar hebben een gehoorverlies
  • 1 biljoen mensen lopen risico op gehoorverlies door langdurige blootstelling aan luide muziek

60% van de gehoorverliezen bij kinderen kunnen door een goed gezondheidsbeleid voorkomen worden. Er zijn namelijk veel oorzaken die (vroegtijdig) opgespoord of aangepakt kunnen worden, zoals behandeling of voorzorgsmaatregelen bij infecties, vermijden van medicatie met een negatieve invloed op het gehoor en waakzaamheid bij vroeggeboorte en complicaties tijdens de bevalling. Een vroege opsporing van het gehoorverlies gekoppeld aan de juiste behandeling en eventuele hoorhulpmiddelen kunnen ervoor zorgen dat diegene met het gehoorverlies toch alle kansen krijgt.

Een gehoorverlies heeft namelijk invloed op verschillende domeinen. Doof geboren kinderen hebben weinig tot geen toegang tot gesproken taal en zullen deze ook slecht ontwikkelen zonder hulpmiddelen zoals hoorapparaten of cochleaire implantaten. Kinderen met een gehoorverlies lopen meer kans op een vertraagde taalontwikkeling en op schools vlak hebben ze meer nood aan ondersteuning. Ook op volwassen leeftijd heeft een gehoorverlies een impact. Volwassen slechthorenden vinden moeilijker werk en zij die toch een job hebben, verdienen vaak minder en gaan vroeger op pensioen. Op sociaal en emotioneel vlak kan de moeilijkere communicatie leiden tot sociaal isolement waardoor ze zich eenzaam en gefrustreerd voelen.

Het WHO wil dit jaar met de internationale dag van het gehoor meer aandacht voor de hoge kosten die verbonden zijn aan niet geïdentificeerde gehoorverliezen. Uit de laatste cijfers blijkt dat deze wereldwijd kunnen oplopen tot maar liefst 750 biljoen dollar per jaar. Denk maar aan de gezondheidszorg, de kost van hoorapparaten, de lagere pensioensleeftijd en hogere werkloosheid, de extra ondersteuning in onderwijs en de maatschappelijke kosten door sociaal isolement, stigma’s en communicatie moeilijkheden.

Er zijn verschillende maatregelen die genomen kunnen worden om de kosten te drukken en die dus vallen onder ‘actie ondernemen’: gehoorverlies voorkomen door gehoorbescherming te voorzien en oorontstekingen te behandelen, gehoorverlies zo vroeg mogelijk detecteren bij pasgeborenen, schoolgaande kinderen en volwassenen boven de 50 jaar, hoorhulpmiddelen toegankelijker maken en combineren met gehoorrevalidatie. Al deze maatregelen blijken dus kostenefficiënt. Ze komen de slechthorenden ten goede en jagen de maatschappij minder op kosten. Tijd dus voor actie: Action for hearing loss, make a sound investment.

Bronnen en meer informatie te vinden op:

www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/2017/en/

www.who.int/pbd/deafness/world-hearing-day/en/