30 november 2016, 04:25
Ayesha Compernol
0

Tijdens het laatste weekend van november volgden audiologen Nancy en Ayesha een driedaagse basiscursus Benaudira individuele hoortraining. Deze hoortraining afkomstig uit Duitsland onder leiding van Holger Raddatz, traint de auditieve verwerking en richt zich op kinderen met concentratie-, leer- en spraakproblemen.

Om spraak te kunnen begrijpen, is het belangrijk dat de auditieve signalen de hersenen goed bereiken. Hiervoor moeten de geluidsgolven via de gehoorgang doorgegeven worden via het trommelvlies aan het middenoor, het binnenoor en via zenuwimpulsen de hersenen bereiken. Als er ergens op deze auditieve weg iets schort, kan er sprake zijn van een gehoorverlies. Het is echter ook mogelijk dat deze auditieve weg prima functioneert en het gehoor bijgevolg normaal lijkt, maar dat de verwerking van deze signalen in de hersenen moeizaam verloopt. Hierdoor kunnen kinderen verschillende problemen ervaren zoals moeite met spraakverstaan in omgevingslawaai, herkennen van waar een geluid komt, moeizame spraak- en taalontwikkeling, problemen met leren lezen en schrijven, snel vermoeid zijn, concentratieproblemen etc.

De cursus van Benaudira leerde ons hoe we een beeld kunnen krijgen van de auditieve verwerking aan de hand van specifieke gehoortesten. Op basis van het resultaat van het gehooronderzoek kan besloten worden een hoortraining op te starten waarbij door middel van individueel aangepaste audiofragmenten de centrale auditieve verwerking in balans wordt gebracht en geoptimaliseerd. Dit kan een positieve invloed hebben op mogelijke problemen met aandacht, spraak en lezen of schrijven. Deze gehoortraining kan tegelijkertijd met eventuele logopedische therapie plaatsvinden.

Heeft u door het lezen van dit bericht interesse in de meting en/of gehoortraining of wenst u graag meer informatie, dan kan u altijd mailen naar info@hoorzorgvanlooveren.org. Wij helpen u graag verder!