Lize Van Gool

Logopediste & Psychologe

Home » Teamleden » Lize Van Gool

In 2011 behaalde ik het diploma Toegepaste Psychologie aan de Lessius Hogeschool te Antwerpen. Ik koos voor de afstudeerrichting ‘Schoolpsychologie’. Tijdens deze opleiding liep ik stage bij zorgleerkrachten en -coördinators op verschillende basisscholen. Ik leerde intelligentietesten afnemen en interpreteren, intakegesprekken voeren, een probleemsamenhang opstellen en advies geven. Tijdens deze driejarige opleiding ontwikkelde ik mijn interesse voor specifieke leerstoornissen met betrekking tot lezen, spellen en rekenen. Ik begon daarom aan een volgende bacheloropleiding ‘Logopedie en audiologie’ aan Thomas More Antwerpen. Ik liep drie keer stage in een zelfstandige praktijk en bouwde zo ervaring op met het testen en het behandelen van kinderen en volwassenen met diverse logopedische stoornissen. Vooral leerstoornissen, articulatiestoornissen, taalstoornissen en neurogene communicatiestoornissen (vnl. afasie en apraxie) leerde ik daar gaandeweg behandelen.

Ik vind het boeiend om beide domeinen, psychologie en logopedie, te combineren en in te zetten voor een zo effectief mogelijke behandeling. Naast het geven van logopedische therapie, heb ik eveneens aandacht voor faalangst, motivationele en andere sociaal-emotionele problematieken. Behalve een aantal studiedagen omtrent de nieuwste ontwikkelingen in diagnostiek en behandeling van leerstoornissen, volgde ik in Nederland een opleiding tot faalangsttrainer, een cursus ‘Talent gedreven werken met kinderen’ en een cursus mindfulness.

In het voorjaar van 2019 start ik nog met de opleiding ‘Talentgedreven kinderen coachen’ aan de Blij met mij Academie’.

Riziv nummer Logopedie: 6/04004/15/801